Veikals


PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

1.     Vispārīgie noteikumi
1.1.  Tīmekļa vietne www.protuning.lv ("Vietne") pieder un ir kontrolēts SIA "MUSCLE", Ģertrūdes iela 77-14, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk tekstā - "mēs" vai "ProTuning").
1.2.  "Jūs" ir fiziskā persona, kas rīkojas savā vārdā vai kā juridiskās personas pārstāvis, un kas izmanto Vietni vai citādi mijiedarbojas ar ProTuning.
1.3.  Sakot izmantot Vietni, jūs piekrītat šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un pilnībā akceptējat šos, ieskaitot saistītas politikas un noteikumus, t.i., Privātuma politiku, Garantijas un atgriešanas politiku vai mūsu partneru noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, pārtrauciet Vietnes izmantošanu.
1.4.  Izmantojot Vietni, jūs apliecināt, ka jums ir vismaz 18 gadi, un jums ir pilnīga rīcībspēja.
1.5.  Ja jūs dzīvojat ārpus Latvijas, jūs esat vienīgi atbildīgs par tā, ka jūs izmantojat Vietni un (vai) paredzētas maksājumu sistēmas saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, nodrošināšanu.
1.6.  Vietnes izmantošana nerada nekādu partnerību, kopuzņēmumu, darbinieku-darba devēju vai franšīzes attiecības starp jums un mums2.     Pārdošanas līgums
2.1.  Lai noslēgtu pārdošanas līgumu, jums jāveido un jāievieto jūsu paziņojums par nodomu pirkt no Vietnes ("Pasūtījums"), kas sastāv no:
2.1.1.     netukša saraksta ar precēm, kuras jūs izvēlējāties no Pasūtījuma veikšanas brīdī Vietnē parādītajām precēm, izmantojot "Pievienot grozam" Vietnes funkcionalitāti (pogu) un norādot produktu daudzumu;
2.1.2.     jūsu personīgās informācijas, kas tiek sniegta saskaņā ar Privātuma politiku: vārds un uzvārds; e-pasts; piegādes un norēķinu adreses, tostarp valsts, pilsēta, pasta indekss un pasta adrese; tālrunis;
2.1.3.     piegādes veida, kuru jūs izvēlējāties no Vietnē pieejamo iespēju saraksta;
2.1.4.     maksājuma veida, kuru jūs izvēlējāties no Vietnē pieejamo iespēju saraksta.
2.2.  Līdz brīdim, kad Pasūtījums ir galīgi iesniegts, to var jebkurā brīdī rediģēt vai atcelt, noklikšķinot uz pogas "Veikt pasūtījumu un apmaksāt".
2.3.  Pēc pogas " Veikt pasūtījumu un apmaksāt" noklikšķināšanas, ja bija izvēlēts maksājuma veids “Rēķins”, Pasūtījums tiek uzskatīts par pabeigtu Pasūtījumu, un rēķins tiek automātiski ģenerēts uz Pasūtījuma datu pamata (turpmāk – “Rēķins”). Pēc Rēķina ģenerēšanas to tūlīt nosuta jums pa Pasūtījumā norādīto e-pastu, un tas ir pieejams Vietnē ar tiešo saiti.
2.4.  Šīs Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta un zīmoga - saskaņā ar Latvijas Likumu par grāmatvedību, pantu 7.1.
2.5.  Jūsu pabeigtais Pasūtījums, kā arī informācija par produktiem, to cenām, piegādi un citiem Vietnē norādītajiem pārdošanas noteikumiem, nav priekšlikums, bet uzaicinājums darīt priekšlikumus. Rēķins ir priekšlikums.
2.6.  Pilna un beznosacījumu Rēķina apmaksa ir piekrišana priekšlikumam un, attiecīgi, pārdošanas līguma noslēgšana.3.     Cenas
3.1.  Visās Vietnē norādītajās produktu cenās nav iekļautas piegādes maksa, iespējamās samaksas pēc piegādes maksa, maksājumu apstrādes maksa, muitas nodevas, nodokļu maksājumi (izņemot PVN) vai citas nodevas. Jūs tās sedzat atsevišķi.
3.2.  Visas cenas Vietnē ietver PVN 21% apmērā.
3.3.  Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Pēc pārdošanas līguma noslēgšanas cenas nedrīkst mainīties.
3.4.  Izņemot iepriekšējās rindkopas otrajā teikumā teikto, visas Vietnē norādītās produktu cenas ir vienādas visiem Vietnes lietotājiem. Mēs nediskriminējam pircējus uz to dzīvesvietas valsts vai informācijas par viņu sakaru aprīkojumu vai sīkdatnēm pamata.
3.5.  Piegādes maksa ir atkarīga no jūsu izvēlētās piegādes metodes, maksājuma veida, svara un piegādes galamērķa. To aprēķina automātiski un parāda iepirkumu grozā kā atsevišķu vienumu.
3.6.  Ja jūs izvēlaties maksāt ar PayPal, maksājumu apstrādes maksu aprēķina automātiski un parāda iepirkumu grozā kā atsevišķs vienumu. Ja maksājat ar bankas pārskaitījumu, jūs pats samaksājat apstrādes maksu. Ja izvēlaties maksāt ar kredītkarti, parasti nav jāmaksā maksājumu apstrādes maksa.
3.7.  Piegādes maksa un PayPal apstrādes maksa jāapmaksā kopā ar pasūtīto produktu cenu vienlaicīgi un tajā pašā maksājumā.
3.8.  Piegādes maksa nedrīkst mainīties pēc pārdošanas līguma noslēgšanas.4.     Maksājums
4.1.  Rēķina pilna summa jāapmaksā ar vienu maksājumu.
4.2.  Rēķins ir spēkā 72 stundas pēc tā izveidošanas. Ja Rēķins nav samaksāts šajā laikā, ProTuning ir tiesīgs to uzskatīt par nederīgu.
4.3.  Jums ir jāapmaksā Rēķins, izmantojot vienu no Vietnē piedāvātajiem maksājuma veidiem.
4.4.  Ja jūs izvēlaties maksāt ar kredītkarti vai PayPal, jūs automātiski novirzīs uz attiecīgās maksājumu sistēmas maksājumu vārteju, kur maksājums ir apstiprināts saskaņā ar maksājumu sistēmas noteikumiem un saskarnēm. Šī maksājumu vārteja ir tehniski atdalīta no Vietnes, un nekādi maksājuma dati netiek nosūtīti mums; mēs tikai saņemam maksājuma apstiprinājumu no maksājumu sistēmas.5.     Piegāde
5.1.  Pasūtītas preces tiek piegādāti pēc adreses un ar piegādes veidi, kurus jūs norādījāt, veicot pasūtījumu, un kuri ir norādīti Rēķinā.
5.2.  Dažādi piegādes veidi var nebūt pieejami nosūtīšanai konkrētās valstīs.
5.3.  Mēs neveicam piegādi paši. Piegādi veic neatkarīgie transporta uzņēmumi saskaņā ar saviem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot piegādes termiņiem.
5.4.  Mēs nododam jūsu pasūtītās preces piegādei uzņēmumam pēc maksājuma saņemšanai. Mēs apņemamies to darīt pēc iespējas drīzāk, tomēr, ja rodas negaidītas grūtības iegūt produktus no mūsu piegādātājiem vai grūtības ar piegādes uzņēmumiem, mēs varam atlikt nosūtīšanu pēc saviem ieskatiem. Jums tiks paziņots pa e-pastu un (vai) pa tālruni par paredzamajiem nosūtīšanas un piegādes datumiem. Jūs varat arī sekot piegādes progresam savā kontā Vietnē.
5.5.  Piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida un galamērķa. Piegādes laika intervāli, par kuriem tiek ziņots Vietnē Pasūtījuma veikšanas laikā, ir aptuveni un paredzēti tikai novērtēšanai. Mēs negarantējam, ka tie tiks ieturēti.
5.6.  Gadījumā, ja esat izvēlējies piegādes veidi "Vietējais uztvērējs", Pasūtījums tiek uzglabāts 3 (trīs) kalendāra mēnešus no Pasūtījuma noformēšanas dienas. Gadījumā, ja esat izvēlējies citu piegādes veidu, bet piegāde neizdevās, un Pasūtījums ir atgriezies pie mums, mēs uzglabāsim pasūtījumu 3 (trīs) kalendāra mēnešus no Pasūtījuma noformēšanas dienas. Abos gadījumos pēc 3 mēnešu termiņa beigām pasūtītās preces kļūst par mūsu īpašumu, un tās cena netiek atmaksāta jums.6.     Riska pārnešana
Iepirkto preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots jums, kad jūs vai jūsu norādītā trešā puse (izņemot pārvadātāju) ir ieguvusi preču fizisko valdījumu.7.     Atbildības ierobežošana
7.1.  JŪSU PIENĀKUMS IR IEPAZĪTIES PREČU FOTOGRĀFIJAS PIRMS PIRKUMA. NOPIRKTAS PRECES ATGRIEŠANA VAI MAKSĀJUMA ATMAKSA (CHARGEBACK) IR IESPĒJAMA TIKAI, JA PRECEI IR BŪTISKAS ATŠĶIRĪBAS NO APRAKSTU, VISPIRMS, JA TĀ NESADER STANDARTA NEMODIFICĒTAJAM AUTOMOBIĻA MODEĻIEM, KURIEM TĀ IR IZRAUDZĪTA. PRETENZIJAS NETIEK PIEŅEMTAS MAZO VIZUĀLO ATŠĶIRĪBU GADĪJUMĀ (PIEMĒRAM, JA JŪS PAZIŅOJAT, KA PRECE "NAV IZSKATĀS TIK FORŠI KĀ UZ FOTO").
7.2.  Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, mēs neesam atbildīgi par jebkuru kaitējumu, kas nodarīts jūsu automašīnai, vadītājam un pasažieriem, kā arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem un viņu īpašumiem.
7.3.  Mēs neuzņemamies atbildību par maksājumu apstrādi, jūsu maksājumu kontu drošību vai jūsu ar maksājumu saistītiem personas datiem, ja maksājums tiek veikts, izmantojot maksājumu sistēmas.
7.4.  Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem, nejaušiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies 1) kļūdainu datu pārsūtīšanas vai piekļuves Vietnei pārtraukšanas dēļ; 2) vīrusu vai citu efektu jūsu ierīcē Vietnes izmantošanas rezultātā dēļ.
7.5.  Citi atbildības ierobežojumi var tikt norādīti Garantijas un atgriešanās politikā un Privātuma politikā.8.     Intelektuālā īpašuma tiesības
8.1.  Vietne, ieskaitot tās dizainu un kodu, ir aizsargāta ar autortiesībām, un visas tiesības uz to pieder mums. Pārdodamo produktu datu bāze ir aizsargāta ar sui generis datu bāzes aizsardzības tiesībām. Vietnes vai produktu datu bāzes kopēšana, pilnīgi vai daļēji, būtu mūsu ekskluzīvo tiesību pārkāpums.
8.2.  Visas izņēmuma tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, uz ProTuning publicētiem vai izplatītiem materiāliem pieder mums vai mūsu partneriem (tostarp mūsu piegādātājiem). Visas tiesības, kas nav tieši piešķirtas jums, ir rezervētas mums.
8.3.  Jūs nedrīkstat izmantot mūsu nosaukumu, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai jebkādas citas intelektuālā īpašuma tiesības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ko mēs varam piešķirt vai nepiešķirt. Jūs piekrītat nekopēt, neizplatīt un nemodificēt no Vietnes vai caur to iegūtu saturu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
8.4.  Informāciju, kuru jūs iegūstat no Vietnes, ieskaitot, bet ne tikai, teksta saturu, var izmantot tikai noteiktajās robežās un tikai personīgai nekomerciālai lietošanai.9.     Piemērojamās tiesības un jurisdikcija
9.1.  Šo iedaļu piemēro, neskarot starptautisko privāttiesību un Eiropas patērētāju aizsardzības tiesību aktu obligātos noteikumus.
9.2.  Jūsu attiecības ar ProTuning tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas likumiem, neievērojot tos kolīzijas normas. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nepiemēro.
9.3.  Ja rodas domstarpības starp jums un mums, jums vispirms jāsazinās tieši ar mums pa e-pastu orders@protuning.lv, lai mēģinātu risināt konfliktu mierīgi.
9.4.  Ja sarunas neizdodas, Rīgas pilsētas Vidzemes apgabaltiesai būs jurisdikcija pār strīdu ja jūs ir privāts patērētājs. Ja faktisks pircējs ir juridiskā persona vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesai viena šķīrējtiesneša sastāvā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu. Mums ir arī tiesības iesniegt prasību jūsu dzīvesvietas tiesā.10.  Parēji noteikumi
10.1.      Jūs nedrīkstat nodot jūsu tiesības un pienākumus pēc līguma trešajai personai bez mūsu piekrišanas.
10.2.      Ja viens vai vairāki šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumi ir spēkā neesoši saskaņā ar piemērotajiem likumiem vai citādi nav spēkā vai nepiemērojami, šādi nosacījumi neietekmē citu šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumu spēkā esamību.
10.3.      Mēs varam pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā papildināt, mainīt un dzēst konkrētu Vietnē pieejamo vienumu pārdošanas noteikumus.
10.4.      Mēs varam mainīt šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Veicot šādas izmaiņas, mēs publicēsim jaunu Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju Vietnē. Visi grozījumi automātiski stājas spēkā pēc 10 (desmit) dienām pēc publikācijas. Ja jūs nepiekrītu grozījumiem, pārtrauciet Vietnes izmantošanu. Regulāri pārbaudīt Vietni, lai uzraudzītu izmaiņas šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, ir jūsu personīga atbildība.