Veikals

GARANTIJAS UN ATGRIEŠANAS POLITIKA


Izmantojot mūsu tīmekļa vietni protuning.lv (turpmāk - Vietne), jūs piekrītat šai Garantijas un atgriešanas politikai pilnībā un apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs, un jums ir pilnīga rīcībspēja. Lūdzu, neizmantojiet Vietni, ja nepiekrītat šai Garantijas un atgriešanas politikai.


Garantijas un atgriešanas politika ir Vietnes Pakalpojumu sniegšanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir jāinterpretē, ņemot vērā to nosacījumus.


ŠĪ GARANTIJAS UN KOMPENSĀCIJAS POLITIKA TIEK PIEMĒROTA JUMS TIKAI TAD, JA JŪS RĪKOJĀS KĀ PATĒRĒTĀJS! JA PIRKUMU VEIC JURIDISKĀ PERSONA VAI FIZISKĀ PERSONA, KURA RĪKOJAS JURIDISKĀS PERSONAS VĀRDĀ, KĀ ARĪ CITOS GADĪJUMOS, KAD PIRCĒJS NETIEK UZSKATĪTS PAR PATĒRĒTĀJU, PIEMĒRO VISPĀRĪGUS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMUS.


* Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.


JŪSU PIENĀKUMS IR IEPAZĪTIES PREČU FOTOGRĀFIJAS PIRMS PIRKUMA. NOPIRKTAS PRECES ATGRIEŠANA VAI MAKSĀJUMA ATMAKSA (CHARGEBACK) IR IESPĒJAMA TIKAI, JA PRECEI IR BŪTISKAS ATŠĶIRĪBAS NO APRAKSTU, VISPIRMS, JA TĀ NESADER STANDARTA NEMODIFICĒTAJAM AUTOMOBIĻA MODELIM, KURIEM TĀ IR IZRAUDZĪTA. PRETENZIJAS NETIEK PIEŅEMTAS MAZO VIZUĀLO ATŠĶIRĪBU GADĪJUMĀ (PIEMĒRAM, JA JŪS PAZIŅOJAT, KA PRECE "NAV IZSKATĀS TIK FORŠI KĀ UZ FOTO").1.        Preču atgriešana
1.1.   Ja jums nepatīk prece, kuru jūs nopirkāt no mums, jums ir tiesības atteikties no pirkuma līguma 14 dienu laikā pēc tam, kad prece ir piegādāta jums.
1.2.   Jums ir jānosūta mums paziņojums par atteikumu vai nu kopā ar atgriežamajām precēm vai pirms preču nosūtīšanai atpakaļ. Otrajā gadījumā, jums ir jānosūta prece atpakaļ ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad jūs nosūtījāt mums paziņojumu par atteikumu.
1.3.   Atgriežamās preces un paziņojums par atteikumu jānosūta pa pastu uz adresi: SIA MUSCLE, Tvaikoņu ielā 5, LV1007, Rīga, Latvija.
1.4.  Jums nav atteikuma tiesību šādos gadījumos:
1.4.1.     prece bija izgatavota, mainīta vai personalizēta jums;
1.4.2.     prece var ātri sabojāties pats no sevis vai tai drīz beidzas derīguma termiņš laika gaitā vai pēc iepakojuma atvēršanas.
1.5.   Atgriežamām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā jūs tās saņēmāt. Jums ir tiesības pārbaudīt preces pēc to saņemšanas, bet tikai bezsaistes veikalā iespējamajā mērā. Jūs esat atbildīgs par preču cenu samazināšanu pārbaudes lielākā apjomā vai faktiskās izmantošanas dēļ. PRECES, KAS UZSTĀDĪŠANAS MAŠĪNĀ UN IZMANTOŠANAS DĒĻ IR ZAUDĒJUŠAS SĀKOTNĒJO STĀVOKLI, NEVAR ATGRIEZT!
1.6.   Lai saņemtu jūsu naudu atpakaļ, jums ir jānosūta mums iegādātā prece tās oriģinālajā iepakojumā.
1.7.   Jums ir tiesības saņemt atpakaļ tikai produkta cenu. Piegādes izdevumus netiek atgrieztas. Jūs sedzat preces sūtīšanas izmaksas.
1.8.   Mēs atmaksāsim jums naudu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu saņemšanas, bet ne agrāk, ka mēs iegūsim preci vai apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ (pasta dokumentus), un pārliecināsimies, ka tā ir sākotnējā stāvoklī.
1.9.   Mēs atlīdzināsim jums, izmantojot to pašu norēķinu veidu, ko jūs izmantojāt savā sākotnējā darījuma. Tomēr mēs varam vienoties ar jums par cita maksājuma veida izmantošanu.

2.       Atmaksa bankas kartes izmantošanas gadījumos
2.1.  Ja jūs esat samaksājis pasūtījumu ar bankas karti, jums ir tiesības uz atmaksu saskaņā ar jūsu maksājumu sistēmas (piemēram, Visa vai MasterCard) noteikumiem.
2.2.  Tomēr, pirms jūs iesniegsiet pieteikumu par atmaksu, jums vispirms jāsazinās ar mums un jāmēģina atrisināt strīdu miermīlīgi. Jūs nevarat pieteikties uz atmaksu, ja, veicot pasūtījumu, jūs ignorējat informāciju par automašīnu markām un modeļiem, kuriem sader iegādātās preces.

3.       Garantija
3.1.  Jums ir noteiktas garantijas tiesības, ja iegādātā prece ir bojāta. Prece tiek uzskatīta par bojātu, ja tās kvalitāte un veiktspēja nav tāda, kas parasti piemīt tā paša tipa precēm, vai tai ir būtiskas atšķirības no apraksta: vispirms, ja tā nesader standarta nemodificētajam automobiļa modeļiem, kuriem tā ir izraudzīta.
3.2.  Garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
3.2.1.     nelielas vizuālas atšķirības no apraksta ("izskatās ne tik forši") vai defekti (piemēram, sīkas skrambas);
3.2.2.     defekti, kas rādijušies nepareizas vai nolaidīgas rīkošanās dēļ, vai kurus izraisa nestandarta izmantošanas nosacījumi;
3.2.3.     normāls nolietojums;
3.2.4.     jums bija paziņots par defektu pirms pirkuma veikšanas.
3.3.  Ja prece ir jūsu vai trešās personas labota vai modificēta, visas garantijas tiesības tiek pārtrauktas. Produkta uzstādīšana automašīnā tiek uzskatīta par modifikāciju. Šajā gadījumā garantijas tiesības saglabājas tikai tad, ja jūs pieradāt, ka attiecīgie defekti nav izraisīti jūsu vai trešās personas veiktās izmaiņas dēļ, bet pastāvēja preču saņemšanas no mums brīdī.
3.4.  Jūs varat izmantot savas garantijas tiesības divu gadu laikā no preču iegādes dienas, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc preču defekta atklāšanas dienas.
3.5.  Ja jūs piesakāt jūsu garantijas tiesības pirmo sešu mēnešu pēc preču saņemšanas laikā, jums ir jāpierāda tikai tas, ka precei ir defekts. Pēc sešiem mēnešiem jums ir jāpierāda, ka defekts jau pastāvēja, kad jūs saņēmāt preces.
3.6.  Garantijas gadījumā jūs varat prasīt bojātās preces izlabošanu vai apmaiņu.
3.7.  Tā kā mēs esam pārdevējs, nevis ražotājs, mēs parasti neizlabojam un nemainām nekādas preces paši, bet nosūta tās ražotājam. Mēs neietekmē laiku, kas ir nepieciešams izlabošanai vai apmaiņai, un mēs neesam atbildīgi par to, ka šis process var būt ilgs. Mēs apņemamies nosūtīt jums izlabotu vai apmainītu preci, tiklīdz to saņemsim no ražotāja.
3.8.  Ja bojātās preces izlabošana vai apmaiņa ir neiespējama vai būtu pārāk dārga, ņemot vērā preces/defekta veidu, vai būtu pārāk neērta vidusmēra patērētāju, vai arī mēs vai ražotājs nevar to pabeigt saprātīgā laikā, jūs varat pieprasīt kompensāciju vai pirkuma cenas samazināšanu.
3.9.  Konkrētu preču ražotājs var nodrošināt paplašinātu garantiju saviem produktiem. Šādu produktu garantijas noteikumi ir noteikti atsevišķi.

4.       Preces ar trūkumiem (bīstamas preces)
4.1.  Ja iegādātajai precei ir trūkumi (tā drošums nav tāds, kādu jums ir tiesības pamatoti gaidīt), jums ir tiesības prasīt no ražotāja kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts jūsu veselībai vai mantai. Pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, mēs pēc iespējas ātrāk sniegsim jūs informāciju par preču ražotāja nosaukumu un adresi.
Saprātīgām drošības cerībām jāņem vērā vispārīgas zināšanas par konkrēta veida preču drošības pakāpi (tas ir, vai tie ir bīstami un kādus kaitējumus var radīt).
4.2.  Jūs varat pieprasīt kompensāciju par precēm ar trūkumiem tikai 3 gadu laikā no preču iegādes dienas un ne vēlāk kā 10 gadu laikā pēc brīža, kad produkts laists tirgū.